Portes d’entrada. La porta d’accés al seu habitatge és clau per a la seguretat, aïllament i l’estètica de la seva llar. A Fusteria Ebenisteria Art podem aconseguir una porta segura, per això confiem en els panys de 3 punts amb bombins i claus de seguretat de 3 punts, que combinats amb les frontisses de seguretat creen un tancament o porta de difícil accés per a persones no autoritzades. A aquests complements hi podem afegir una planxa d’acer per blindar la fulla de la porta. L’aïllament sonor i tèrmic queda en mans de l’aïllament en porexpan d’alta densitat a l’interior en aquelles fulles cegues, combinat amb les juntes de goma amb interior d’espuma i els talla-aires en la part inferior. Estèticament adaptem la porta al conjunt decoratiu de la llar, podent incorporar diferents materials decoratius. Aquests materials determinaran l’estètica i el manteniment necessari per a una bona conservació de la porta del seu negoci o de casa seva.portes-d-entrada-espai-carrete-porta-entrada-4

Portes d'entrada. La porta d'accés al seu habitatge és clau per a la seguretat, aïllament i l'estètica de la seva llar. A Fusteria Ebenisteria Art podem aconseguir una porta segura, per això confiem en els panys de 3 punts amb bombins i claus de seguretat de 3 punts, que combinats amb les frontisses de seguretat creen un tancament o porta de difícil accés per a persones no autoritzades. A aquests complements hi podem afegir una planxa d'acer per blindar la fulla de la porta. L'aïllament sonor i tèrmic queda en mans de l'aïllament en porexpan d'alta densitat a l'interior en aquelles fulles cegues, combinat amb les juntes de goma amb interior d'espuma i els talla-aires en la part inferior. Estèticament adaptem la porta al conjunt decoratiu de la llar, podent incorporar diferents materials decoratius. Aquests materials determinaran l'estètica i el manteniment necessari per a una bona conservació de la porta del seu negoci o de casa seva.