També li donem el servei d’instal·lació de finestres d’alumini fusta amb rotura de pont tèrmic. Triar unes bones finestres al Principat d’Andorra resulta clau per tenir una casa eficient amb un minim consum energètic. D’altra banda, l’estalvi energètic, no és l’únic factor a tenir en compte, ja que el procés de fabricació d’una finestra també pot requerir una despesa energètica elevada, les nostres finestres d’alumini fusta tenen la fabricació adaptada al mínim cost energètic i a més amb unes noves finestres s’hi poden associar altres impactes ambientals molt rellevants. La forma més senzilla d’entendre la importància de la finestra en una façana és a través d’una imatge termo gràfica, ja que ens permet visualitzar ràpidament totes les temperatures superficials dels objectes que apareixen a la imatge. És un recurs de gran valor per a determinar si hi ha ponts tèrmics o zones amb risc de condensació en una casa. Si mireu, una termografia d’una façana veureu que en les finestres és on trobem la diferència més gran de temperatura. Això vol dir que a través de les obertures i la seva unió amb les parts opaques d’una façana és on s’escapa més calor d’una casa. El primer que haurem de tenir en compte és el material del bastiment de la finestra, que normalment serà de ferro galvanitzat, fusta, PVC, fibra de vidre o metall sempre galvanitzat, o en tot cas sol ser alumini. La fusta és el material que es comporta millor tèrmicament, però té el desavantatge que demana molt més manteniment que l’alumini o altres metalls. Si optem per l’alumini, solució normalment més econòmica, hem de comprar models amb tall de pont tèrmic incorporat que evitin les condensacions i aïllin bé la casa, el xalet o l’apartament. La millor solució per unes noves finestres és l’alumini combinat amb la fusta o la fusta protegida amb alumini als llocs on més impacta el sol o l’aigüa.finestres-mixta-fenix-alumini-fusta-castanyer-vernis-barniz-mate

També li donem el servei d'instal·lació de finestres d'alumini fusta amb rotura de pont tèrmic. Triar unes bones finestres al Principat d'Andorra resulta clau per tenir una casa eficient amb un minim consum energètic. D'altra banda, l'estalvi energètic, no és l'únic factor a tenir en compte, ja que el procés de fabricació d'una finestra també pot requerir una despesa energètica elevada, les nostres finestres d'alumini fusta tenen la fabricació adaptada al mínim cost energètic i a més amb unes noves finestres s'hi poden associar altres impactes ambientals molt rellevants. La forma més senzilla d'entendre la importància de la finestra en una façana és a través d'una imatge termo gràfica, ja que ens permet visualitzar ràpidament totes les temperatures superficials dels objectes que apareixen a la imatge. És un recurs de gran valor per a determinar si hi ha ponts tèrmics o zones amb risc de condensació en una casa. Si mireu, una termografia d'una façana veureu que en les finestres és on trobem la diferència més gran de temperatura. Això vol dir que a través de les obertures i la seva unió amb les parts opaques d'una façana és on s'escapa més calor d'una casa. El primer que haurem de tenir en compte és el material del bastiment de la finestra, que normalment serà de ferro galvanitzat, fusta, PVC, fibra de vidre o metall sempre galvanitzat, o en tot cas sol ser alumini. La fusta és el material que es comporta millor tèrmicament, però té el desavantatge que demana molt més manteniment que l'alumini o altres metalls. Si optem per l'alumini, solució normalment més econòmica, hem de comprar models amb tall de pont tèrmic incorporat que evitin les condensacions i aïllin bé la casa, el xalet o l'apartament. La millor solució per unes noves finestres és l'alumini combinat amb la fusta o la fusta protegida amb alumini als llocs on més impacta el sol o l'aigüa.