PAVIMENTS I REVESTIMENTS

 Paviments i revestiments Fusteria Ebenisteria Art Andorra, gràcies al nostre coneixement en el sector de fustes per exterior i a la nostra creixent experiència en obres amb fusta, ens hem convertit en una empresa de referència en la realització de tot tipus de paviments i revestiments de FUSTA PER EXTERIORS. Obres en el sector tant públic com privat han permès adquirir una experiència consolidada en el mercat. Tant els paviments com els revestiments són treballs que precisen un coneixement tècnic, i l'experiència de molts anys ens ajuda diàriament tant en el moment de la valoració com en el moment de l'execució. Hem realitzat paviments i revestiments utilitzant majoritàriament fusta de pi i ipé. Majoritàriament són obres grans en zones urbanes, estudiades i concebudes per a rebre el pas de moltes persones. El seu estudi tècnic va lligat amb la resistència i durabilitat de la fusta en aquests espais freqüentats per vianants i inclús per maquinària de neteja pública. Càlculs de resistència, certificats en el tractament de la fusta sol·licitats en la majoria d'obres públiques, utilització de fusta de primera qualitat (Flandes IV, IPE, ...), equip de muntatge professional, unions i suports metàl·lics adaptats per l'exterior, són punts claus en la garantia del nostre servei. Consulti'ns, demani el seu projecte i pressupost.

Paviments i revestiments
Fusteria Ebenisteria Art Andorra, gràcies al nostre coneixement en el sector de fustes per exterior i a la nostra creixent experiència en obres amb fusta, ens hem convertit en una empresa de referència en la realització de tot tipus de paviments i revestiments de FUSTA PER EXTERIORS. Obres en el sector tant públic com privat han permès adquirir una experiència consolidada en el mercat.
Tant els paviments com els revestiments són treballs que precisen un coneixement tècnic, i l’experiència de molts anys ens ajuda diàriament tant en el moment de la valoració com en el moment de l’execució.
Hem realitzat paviments i revestiments utilitzant majoritàriament fusta de pi i ipé. Majoritàriament són obres grans en zones urbanes, estudiades i concebudes per a rebre el pas de moltes persones. El seu estudi tècnic va lligat amb la resistència i durabilitat de la fusta en aquests espais freqüentats per vianants i inclús per maquinària de neteja pública.
Càlculs de resistència, certificats en el tractament de la fusta sol·licitats en la majoria d’obres públiques, utilització de fusta de primera qualitat (Flandes IV, IPE, …), equip de muntatge professional, unions i suports metàl·lics adaptats per l’exterior, són punts claus en la garantia del nostre servei.
Consulti’ns, demani el seu projecte i pressupost.