Revestiments verticals interiors

Segons el projecte i els requisits tècnics específics de l’obra, a Fusteria Ebenisteria Art Andorra adaptem la nostra oferta segons tipologia de materials, sistemes d’unió i metodologia de muntatge.
Fusta de pi tractat, fusta “ipé”, o altres materials naturals o sintètics (segons requeriments de l’obra) són utilitzats pels diferents treballs de revestiments interiors o d’exteriors.
Aquests tancaments verticals en fusta per interiors o exterior poden ser part d’un projecte de fusta integral o bé un simple revestiment interior de qualsevol tipus d’estructura tradicional.
A Fusteria Ebenisteria Art Andorra li podem aportar un generós ventall de solucions i aplicacions en aquests acabats exteriors. Consulti en projectes per veure exemples de les nostres obres.

Segons el projecte i els requisits tècnics específics de l'obra, a Fusteria Ebenisteria Art Andorra adaptem la nostra oferta segons tipologia de materials, sistemes d'unió i metodologia de muntatge.